Pages

Sunday, January 16, 2011

SEJARAH TINGKATAN 4 - BAB 10

SEJARAH TINGKATAN EMPAT

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

Ekonomi Tradisional

► Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?

i) Bercucuk tanam ii) Menangkap ikan iii) Menternak binatang

iv) Perlombongan v) Memungut hasil hutan

► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional?

1. Merujuk kepada ekonomi sara diri dalam masyarakat Melayu.

2. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan

menangkap ikan.

3. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran barangan,

kenduri kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh.

4. Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa.

5. Menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan

makanan.

6. Menggunakan teknologi mudah, peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal dan

tenggala.

7. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan.

8. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.Kawasan penangkapan dilaut,sungai

atau sawah padi.

9. Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian.

10. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil.

11. Aktiviti ekonomi,biasannya dilakukan secara bersama oleh sesebuah ahli keluarga sahaja.

12. Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan

perbezaan jantina dan umur.

Ekonomi Dagangan

► Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan?

1. Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah.

2. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar.

3. Menggunakan tenaga buruh yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah

dan buruh India di ladang.

4. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar.

5. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah.

6. Pemasaran adalah lebih luas dieksport ke Eropah.

7. Pasaran bertujuan membekalkan bahan mentah untuk industri di Eropah.

8. Melibatkan lebihan pengeluaran.

► Senaraikan kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu.

i) Pertanian dagangan ii) Perlombongan

► Senaraikan jenis tanaman dagangan yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu.

i) Ubi Kayu ii) Tebu iii) Lada hitam iv) Gambir v) Tembakau vi) Kopi vii) Getah

► Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu.

1) Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi

dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah.

2) Aktiviti ekonomi tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan.

3) Mewujudkan bentuk ekonomi duaan iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan.

4) Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan

pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur.

5) Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk

meningkatkan industri perlombongan.

6) Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan.

► Huraikan perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak pada abad ke 19.

1) Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu.

2) Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak

ialah ubi kayu,tebu,lada hitam,gambir,tembakau dan kopi.

3) Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor, penanaman gambir dan lada hitam telah

diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu.

4) Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar

atau ladang.

5) Pada tahun 1860-an Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir.

6) Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada

era kolonialisme British.

7) Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai

modal,teknologi,serta mendapat konsesi tanah yang luas dan pajakan yang lama.

8) Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri menyebabkan wujudnya dwiekonomi.

9) British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari

China mengusahakan getah untuk tujuan eksport.

► Apakah yang dimaksudkan sistem kangcu.

1) Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar.

2) Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam.

3) Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China.

4) Setiap ladang dikenali sebagai kangkar.

5) Saiz setiap satu kangkar sekitar 2500 ekar hingga 20 000 ekar.

6) Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.

► Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu

pada abad ke -20.

1) Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai.

2) Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap

getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta.

3) Peranan Henry N.Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang

berusaha membawa masuk getah.

4) Ridley berusaha menyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan

pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.

5) Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai,iaitu sistem menoreh secara

ibedem atau berbentuk tulang ikan kering,yang tidak merosakkan pokok.

6) Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan

pengguna seperti kasut,tayar,basikal dan peralatan letrik.

7) Kemasukkan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada

perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.

8) Penubuhan syarikat perwakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti

Harrisons and Crosfield,Boustead Buttery Estate Agency,Guthrie dan Sime Darby.

9) Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan

kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang getah.

10) Pembinaan infrastruktur seperti jalanraya serta jalan kereta api untuk menghubungkan

kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dalam pusat pentadbiran.

11) Mebawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang

murah.

12) Berlaku kejatuhan harga kopi.

► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah.

1) Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922.

2) Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar.

3) Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah.

4) Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934.

5) Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah.

6) Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah.

7) Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah.

8) Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah.

► Huraikan sejarah perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga

kedatangan British.

1) Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke -9 lagi.

2) Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh

tempatan.

3) Antara pembesar yang mempunyai lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar,Ngah

Ibrahim,Raja Jumaat di Selangor dan Datuk Kelana Putera,Datuk Bandar dan datuk Muda

Linggi,di Sungai Ujong ( Negeri Sembilan).

4) Bijih timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran.

5) Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China,Jepun dan India.

6) Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa,alatan senjata

dan alatan muzik seperti gong.

7) Penglibatan pengusaha dari China dalam sektor perlombongan bijih timah berlaku mulai

Pertengahan abad ke -19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan.

8) Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu

untuk mengusahakan perlombongan.

9) Para pembesar melayu akan memastikan hasil bijih yang dilombong,dijual semula kepada

mereka.

10) Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu itu sendiri.

11) Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah

dengan penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini.

12) Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk

mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal.

13) Perusahaan Bijih Timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan

yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa.

14) Pada awal abad ke-20,industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari

Eropah.

15) Pemodal Cina tidak berupaya bersaiang dengan Pemodal Eropah kerana kemampuan

mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek.

16) Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal.

17) Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan

penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah.

18) Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan

pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah.

► Senaraikan wilayah di China penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu.

i)Kwangtung ii)Kwangsi iii)Fukien

► Senaraikan cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu.

i) Sistem Tiket Kredit ii) Sistem Pengambilan Kakitangan.

iii) Sistem Pengambilan rumah kongsi iv) Kemasukan Berkumpulan.

► Terangkan sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak

abad ke-19.

1) Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran.

2) British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor

pertanian dan perlombongan.

3) Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah

Melayu.

4) Orang Melayu tidak menentang imigran Cina dan India berhijrah ke Tanah Melayu.

5) Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong

mereka berhijrah ke Tanah Melayu.

6) Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah.

7) Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini.

► Bagaimanakah kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu abad ke – 19.

Sistem Tiket Kredit

1) Melalui sistem tiket kredit,bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampung-

kampung di negara China oleh kheh-thau atau ketua.

2) Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh.

3) Sin Kheh diletakkan dibawah pengawasan nakhoda atau agensi buruh setelah menerima

bayaran daripada bakal majikan.

4) Sin Kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang

bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu.

5) Sin Kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju

serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.

6) Sin Kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai

orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu.

Sistem Pengambilan Kakitangan

1) Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk

mendapatkan tenaga buruh.

2) Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan.

3) Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut

sehingga mereka sampai di tempat majikannya.

Sistem Pengambilan Rumah Kongsi

1) Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah

rumah kongsi.

2) Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah

mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu.

3) Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi,pembawa buruh akan dibayar dengan

kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.

Kemasukan secara berkumpulan

1) Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui

syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura.

2) Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan

persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke.

3) Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor

pertanian gambir dan lada hitam.

► Apakah yang dimaksudkan dengan kangani

Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh

dari India.

► Bagaimanakah kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke -19.

Sistem Buruh Bebas

1) Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas,akan datang

sendiri dengan biayaan masing-masing.

2) Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan

ekonomi.

3) Setelah tiba di Tanah Melayu,mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka

kehendaki.

Sistem Kontrak

Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh

tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan

bayaran yang paling minimum iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.

Sistem Kangani

1) Seorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan,akan diberi lesen dan dihantar

pulang ke India untuk mencari tenaga buruh.

2) Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut

sehingga mereka tiba di Tanah Melayu.

3) Seorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing.

► Huraikan sejarah perkembangan mata wang di Tanah Melayu.

1) Penggunaan matawang emas,perak dan timah bermula semasa zaman Kesultanan Melayu

Melaka dalam kegiatan perdagangan.

2) Di negeri-negeri Melayu lain,mata wang turut digunakan seperti dinar emas di

Kelantan,wang dan kupang emas di Terengganu jongkong Tampang di Pahang.

3) Kedatangan para pedagang Eropah telah memperkenalkan penggunaan mata wang perak

Sepanyol selama 300 tahun digunakan di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.

4) Pada tahun 1897,British telah menubuhkan sebuah pesuruhjaya dikenali sebagai Lembaga

Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas di Negeri-Negeri Selat.

5) Pada tahun 1906,wang kertas Negeri-Negeri Selat mula diperkenalkan dan hanya sah

digunakan untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat.

6) Penubuhan institusi kewangan atau bank di Tanah Melayu oleh penjajah berlaku ekoran

pembangunan dan kepesatan ekonomi.

7) Bank berperanan menyediakan kemudahan pinjaman kepada para pelabur untuk

memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timah.

8) Dana dari luar negara dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan

cepat.

9) Urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin kerana bank bertindak sebagai ejen

pembayar kepada pengeksport dan pengimport.

10) Pada tahun 1859,Mercantile Bank merupakan bank pertama yang ditubuhkan di Tanah

Melayu.

11) Selepas 1874,lebih banyak bank Eropah membuka cawangan di Tanah Melayu seperti The

Chartered Bank,Hong Kong and Shanghai Bank dan Algemene Bank Nederland.

12) Bank-bank Eropah ini lebih mengutamakan pedagang Eropah manakala pedagang tempatan

hanya boleh mendapatkan perkhidmatan melalui orang tengah atau komprador.

13) Pada tahun 1913, bank tempatan yang pertama telah ditubuhkan di Kuala Lumpur iaitu

Kwong Yik Bank diikuti Bank of Malaya, Ban Hin Lee Bank di Pulau Pinang.

14) Bank perdagangan ditubuhkan di Sarawak seperti Kwong Lee Bank diikuti Sarawak Chinese

Banking Corporation Limited dan Ban Chiang Bank.

15) Pada tahun 1947,orang Melayu menubuhkan bank yang pertama di Kuala Lumpur dikenali

sebagai Malay National Banking Corporation Bhd.

► Huraikan sejarah perkembangan insurans di Tanah Melayu.

1) Perkhidmatan insurans diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi dalam perdagangan

antarabangsa.

2) Perkhidmatan insurans yang ditawarkan ialah insurans maritim atau lautan,insurans

kebakaran,insurans harta, insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa.

3) Keperluan perkhidmatan insurans maritim adalah untuk melindungi dagangan dan kapal

pedagang kerana sistem pengangkutan laut merupakan sistem pengangkutan utama.

4) Insurans kebakaran menjadi penting kerana kebakaran sering membawa kemusnahan

misalnya, di Kuala Lumpur dan Ipoh.

5) Pada peringkat awal,syarikat insurans yang ada di Tanah Melayu merupakan cawangan

atau wakil syarikat insurans asing yang beribu pejabat di luar negara.

6) Syarikat perwakilan yang diperkenalkan di Tanah Melayu ialah Boustead and Company di

Pulau Pinang mewakili Syarikat Royal Insurance Company dari England.

7) Straits Insurance Limited dan Khean Guan Insurance Limited ialah syarikat insurans

tempatan berpusat di Singapura dan Pulau Pinang.

8) Pada tahun 1917, undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah dikemaskinikan

dengan insurans nyawa diasingkan daripada insurans kebakaran.

9) Pada tahun 1948,enakmen-enakmen ini digantikan dengan Ordinan Syarikat Insurans

Kebakaran dan Ordinan Syarikat Insurans Nyawa.

Dasar British Terhadap Pertanian

Apakah kesan yang berlaku di Tanah Melayu akibat daripada dasar British memperkenalkan

pertanian dagangan.

1) Memperkenalkan tanaman baru yang mendapat pasaran baik diperingkat antarabangsa

seperti kopi,tembakau dan getah.

2) Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam.

3) Mengusahakan tanaman secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh yang dibawa

masuk dari China dan India.

4) Memperkenalkan undang-undang pemilikan tanah bagi meneruskan penguasaan ekonomi.

5) Melindungi dan mengelakkan tanah milik orang Melayu daripada dicerobohi oleh pemodal

dan pelabur asing.

► Apakah tujuan British memperkenalkan undang-undang tanah di Tanah Melayu.

1) Tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah.

2) Sistem pemilikan dan penggunaan tanah yang dipratikkan masyarakat Melayu tidak sesuai

dengan sistem tanah di Barat.

3) Sistem pemilikan tanah di kalangan masyarakat Melayu tidak mempunyai rekod dan catatan

yang sempurna untuk dijadikan bukti pemilikan terhadapnya.

4) Rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah.

5) Rekod bertulis memudahkan sebarang urusan pentadbiran seperti urusan cukai dan urus

niaga terhadap tanah seperti pajakan,sewa beli,penjualan dan pembelian.

6) Tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal.

7) Membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial seperti tanah ladang,tanah

peribumi dan tanah perlombongan.

8) Menentukan kadar cukai yang dikenakan terhadap jenis tanah yang dimiliki atau diusahakan.

9) Menetapkan individu ataupun syarikat yang berminat untuk mengusahakan sesuatu

kawasan membuat permohonan di Pejabat Tanah.

10) Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip

sumber hutan seperti nipah,damar dan rotan.

► Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British ke atas masyarakat

Melayu.

1) Individu yang ingin mengusahakan tanah tidak perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu

sebaliknya mesti memohon melalui Pejabat Tanah.

2) Memberikan kuasa kepada Residen negeri untuk menentukan kawasan konsensi tanah yang

diberikan kepada para pemodal.

3) Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip

sumber hutan seperti nipah,damar dan rotan.

4) Perkembangan sistem ekonomi wang terhadap masyarakat Melayu.

5) Semua urusan jual beli,cukai,sewa tanah,barang keperluan dan perkhidmatan dibayar

dengan wang.

6) Masyarakat Melayu terpaksa bergantung kepada orang tengah untuk meminjam wang.

7) Ramai orang Melayu menjual tanah milik mereka untuk melangsaikan hutang.

► Senaraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak.

i) Akta Tanah Simpanan Melayu

ii) Land order

iii) Land Settlement Order

iv) Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi.

► Apakah tindakan yang diambil oleh British bagi mengekalkan tanah pemilikan

peribumi.

1) Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913.

2) Akta ini diperlukan untuk menjamain ekonomi dan politik orang Melayu masa depan.

3) Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing.

4) Residen diberi kuasa mengisytiharkan mana-mana tanah hak milik orang Melayu sebagai

Tanah simpanan Melayu.

5) Akta tersebut tidak membenarkan orang Melayu menanam tanaman komersial.

6) Undang-undang menetapkan jenis tanaman padi dan kelapa.

7) Memperkenalkan Land Order 1931 yang memperuntukkan hak milik tanah peribumi

Sarawak.

8) Melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha Cina untuk kegiatan pertanian.

9) Menguatkuasakan Land Settlement Order 1933 memberi perlindungan hak tanah peribumi.

10) Pemilikan tanah hanya boleh dilakukan secara warisan.

11) Mengelakkan berlaku pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah terhadap tanah warisan.

12) Memperkenalkan Land Order 1948 membahagikan tanah kepada tanah campuran, tanah

simpanan dan tanah pendalaman.

13) Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap tanah campuran.

14) Mewartakan Proklamasi Perlindungan Hak Peribumi 1889.

15) Pegawai Daerah diberi kuasa menjaga kepentingan hak milik tanah peribumi Sabah.

16) Menganggap tidak sah segala urusan tanah antara peribumi dengan orang Eropah sebelum

1888.

17) Pegawai Daerah diberi kuasa dalam urus niaga tanah dengan orang Eropah.

18) Penduduk peribumi Sabah berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada

orang asing.

► Jelaskan kandungan Akta Tanah Peribumi di Sabah dan Sarawak.

1) Akta Land Order 1933 melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha dari

China untuk tujuan pertanian.

2) Akta Land Settlement Order memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi.

3) Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui pewarisan untuk mengelakkan

berlakunya pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah.

4) Akta Land Order 1948 membahagikan tanah di Sarawak kepada tiga kawasan,iaitu kawasan

tanah campuran,kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pendalaman.

5) Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap tanah campuran sahaja.

6) Proklamasi III perlindungan Hak Peribumi menetapkan bahawa Kepentingan hak milik tanah

peribumi Sabah adalah di bawah kuasa Pegawai Daerah.

7) Segala urusniaga tanah dengan orang eropah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi.

8) Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang

asing.

► Apakah kesan dasar British terhadap pekebun kecil getah di Tanah Melayu.

1) Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 yang melarang penanaman getah di kawasan

penanaman padi.

2) Penyertaan pekebun kecil getah terutamanya daripada kalangan orang Melayu dalam sektor

perusahaan getah berkurangan.

3) Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah turut dinaikkan.

4) Pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan penanaman getah telah dilarang sama sekali

oleh kerajaan British.

5) Memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah menerusi

rancangan Sekatan steveson 1922 semasa kejatuhan harga getah.

6) Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah melalui pelaksanaan Rancangan Peraturan

Getah antarabangsa pada tahun 1934.

7) Orang Melayu tidak berminat untuk mengerjakan sawah padi.

► Mengapakah British ingin mengekalkan orang Melayu dalam penanaman padi.

1) Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah.

2) Mengurangkan Tanah Melayu bergantung import beras dari luar negara seperti

Thailand,Indo-China dan Myanmar.

3) Bekalan beras dari luar negara tidak sentiasa terjamin. Sekirannya berlaku kekurangan

pengeluaran beras luar,kesan buruk akan berlaku di Tanah Melayu.

4) Pekebun kecil dilarang menanam getah di tanah sawah.

5) Pekebun kecil dilarang menanam kerana mengancam ladang getah pengusaha Eropah.

Mengapakah orang Melayu kekal dalam ekonomi tradisional semasa pemerintahan

British di Tanah Melayu.

1) Tidak memberi keutamaan nasib rakyat tempatan.

2) Mengutamakan ekonomi penjajah dan ekonomi peladang besar atau kelas komprador yang

mengaut keuntungan negara.

3) Menggalakkan pelaburan eropah melalui skim perladangan.

4) Intensif kewangan dan bantuan teknikal tidak pernah ditawarkan kepada pekebun kecil.

5) Menyekat orang Melayu daripada menanam getah.

6) Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah.

7) Memperkenalkan Sekatan Stevenson melindungi peladang Eropah semasa kejatuhan harga

getah.

8) Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa pada tahun 1934 yang memberi

kuota yang rendah untuk penjualan getah oleh orang Melayu.

9) Menaikkan premium tanah untuk tanaman getah.

Kesan-Kesan Dasar Ekonomi British

► Terangkan faktor- faktor yang mempengaruhi kemunculan bandar baru di Tanah

Melayu pada awal abad ke – 20.

1) Perkembangan kegiatan perlombongan bijih mewujudkan bandar Kuala Lumpur,Taiping dan

Seremban.

2) Perkembangan perlombongan petroleum mewujudkan bandar Miri di Sarawak.

3) Perkembangan sistem pengangkutan mewujudkan bandar Kuala Lumpur.

4) Perkembangan pertanian komersial mempengaruhi kewujudan bandar Johor Bahru.

5) Kuala Lumpur berkembang sebagai bandar besar kerana kedudukan strategiknya.

6) Peningkatan pengeluaran produk industri bijih timah dan getah telah menjadikan pelabuhan

Klang,Melaka dan Pulau Pinang sebagai bandar pelabuhan.

7) Bandar Kuching muncul sebagai pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir serta lada

hitam.

► Huraikan ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu.

1) Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum.Orang Melayu tinggal di kawasan luar

bandar, kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum India tinggal di estet.

2) Jenis pekerjaan rakyat berbeza-beza mengikut kaum orang Melayu sebagai petani,kaum

India kebanyakannya sebagai penoreh getah dan kaum Cina sebagai peniaga dan pekerja di

lombong bijih timah.

3) Bahasa pertuturan yang digunakan dalam kehidupan sosial berbeza antara satu sama lain.

4) Tidak terdapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas.

5) Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing.

Jelaskan sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu.

1) Memperkenalkan sistem pendidikan vernakular.

2) Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa

pengantar

3) British menubuhkan sekolah vernakular Melayu di Negeri-Negeri Selat.

4) Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belaga,Singapura.

5) Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Prai,Kuala Kangsar dan Batu Gajah di

Perak.

6) Sekolah Melayu untuk murid perempuan telah dibina di Negeri-Negeri Selat pada tahun

1885.

7) Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit.

8) Sekolah Melayu ditubuhkan hanya peringkat rendah dan kurikulum bersesuaian dengan cita-

cita British menjadikan anak Melayu sebagai petani.

9) Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim,Perak bertujuan melatih

guru sekolah Melayu.

10) Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang.

11) Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British dibandar seperti Sekolah Tamil

Vivekananda di Seremban berorientasikan sistem pendidikan di negara India.

12) Menggunakan sukatan pelajaran,buku dan tenaga pengajar dari India serta menggunakan

bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar.

13) Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China.contohnya, Sekolah Chung Hwa (1914) dan

Sekolah Cina Yuk Chai (1926) di Kuala Pilah.

14) Menggunakan dialek masing-masing sebagai bahasa perantaraan manakala guru,buku dan

sukatan pelajaran datangnya dari China.

15) Kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah mengawal segala aktiviti untuk

menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina.

16 ) Pendidikan Inggeris turut dimulakan pada peringkat awal hasil usaha mubaligh Kristian dan

badan sukarela,di Tanah Melayu.

17) Sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya yang terletak di bandar dan

pelajarnya terdiri daripada kalangan orang atasan.

18) Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan di England.

19) Pihak British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura tetapi agak

lewat.

Terangkan sejarah perkembangan perusahaan perkilangan di Tanah Melayu pada awal

abad ke -20.

1) Perusahaan perkilangan di Tanah Melayu tidak maju kerana aktiviti ekonomi British

memberi tumpuan terhadap pengeluaran bahan mentah bijih timah dan getah.

2) Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan telah diimport kerana barangan

perkilangan tempatan yang sedikit.

3) Sektor perkilangan di Tanah Melayu dimajukan untuk keperluan eksport,Syarikat Shum Yip

Leong mendirikan dua buah kilang kasut getah untuk dieksport ke China.

4) Syarikat kasut Bata turut menubuhkan sebuah kilang di Klang,selangor.

5) Terdapat juga syarikat seperti Fung Keong di Klang,Selangor dan Kinta Rubber Works di

Ipoh Perak, yang menghasilkan barangan berasaskan getah

6) Syarikat United Engineers pula telah mendirikan kilang membina kapal korek,kapal kecil dan

mesin memproses getah.

7) Perusahaan mengetin nenas diasaskan oleh seorang berbangsa Perancis berpusat di Johor

untuk eksport.

8) Pemodal Cina mengusahakan perusahaan mengetin nanas di Johor.

Huraikan sejarah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah

Melayu pada awal abad ke -20.

1) Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan perkembangan

pengangkutan dan perhubungan.

2) Jalan keretapi dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan

perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport.

3) Jalan kereta api yang pertama telah dibina pada tahun 1885 untuk menghubungkan Taiping

dengan Port Weld,Kuala Lumpur dengan Port Swettenham,kawasan perlombongan di

Seremban ke Port Dickson dan Tapah Road dengan telok Anson.

4) Pada tahun 1904,semua kawasan perlombongan bijih timah di Perak, Selangor dan Negeri

Sembilan telah mempunyai perkhidmatan kereta api.

5) Jalan kereta api yang menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam telah

disiapkan pada tahun 1918.

6) Pada tahun 1931,jalan kereta api di bahagian timur yang menghubungkan Gemas,Pahang

dan Kelantan ke sempadan Siam telah siap dibina.

7) Menjelang tahun 1923,jalan kereta api di Tanah Melayu telah disambung hingga ke

Singapura.

8) Pembinaan jalan kereta api menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di kawasan

pendalaman untuk penanaman getah.

9) Di Johor,orang Eropah hanya melabur dalam perusahaan getah selepas terdapatnya

pembinaan jalan kereta api.

10) Perkhidmatan kereta api dapat membawa muatan yang banyak.

11) Jalan raya dalam bentuk berturap dan tanah merah digunakan untuk mengangkut bijih timah

dan getah ke pangkalan sungai.

12) Menjelang tahun 1895,Selangor dan Perak mempunyai jalan raya sepanjang 2400 kilometer.

13) Kegunaan jalan raya bertambah popular selepas pengenalan kenderaan bermotor pada

tahun 1902.

14) Antara tahun 1911 hingga tahun 1928,jalan raya yang menghubungkan Perlis dan Singapura

siap dibina.

15) Jalan raya di antara Kuala Lumpur dan Kuantan turut dibuka bagi memudahkan perhubungan

antara negeri-negeri di Pantai Timur.

16) Sistem perhubungan seperti telegraf,telefon,perkhidmatan pos,radio dan perkhidmatan udara

turut diwujudkan akibat daripada perkembangan ekonomi.

17) Perhubungan antara negeri-negeri serta perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan

dengan lebih cekap dan cepat.

► Apakah sumbangan sistem pengangkutan kepada ekonomi Tanah Melayu pada awal

abad ke – 20.

1) Perkembangan kegiatan perlombongan bijih timah.

2) Mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari lombong ke pelabuhan untuk dieksport.

3) Jalan kereta api menghubungkan semua kawasan perlombongan bijih timah di

Perak,Selangor dan Negeri Sembilan.

4) Menghubungkan bahagian timur,utara dan selatan Tanah Melayu.

5) Pembukaan tanah baru di pedalaman untuk peladangan getah.

6) Menarik pelabur Eropah melabur dalam perusahaan getah.

7) Kereta api dapat membawa muatan yang banyak.

8) Menghubungi dengan negara luar melalui pelabuhan dengan menggunakan kapal berkuasa

wap.

9) Pelabuhan dapat dimajukan untuk mengekspot getah dan bijih timah ke Eropah.

► Terangkan langkah-langkah diambil oleh British untuk meningkatkan perkhidmatan

kesihatan di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak.

1) Menubuhkan hospital di bandar seperti di Taiping dan Kuala lumpur dalam usaha mengawal

wabak penyakit berjangkit mudah merebak.

2) Membina pusat kesihatan di luar bandar untuk mengawal penyakit berjangkit yang mudah

merebak.

3) Pusat kesihatan kecil turut dibina di negeri-negeri lain,misalnya terdapat 14 buah pusat

kesihatan di Selangor,dua buah di Pahang dan tiga buah di Negeri Sembilan.

4) Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah,iaitu di daerah

Jesselton,Sandakan,Beauford,Kudat dan Tawau.

5) Di Sarawak,perkhidmatan perubatannya tertumpu dibahagian Kuching dan Pusat perubatan

kecil dibina di Sri Aman dan Sibu.

6) Terdapat hospital yang dibina atas sumbangan orang perseorangan seperti Tung Shin di

Kuala Lumpur yang memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pekerja lombong bijih

timah yang terdiri daripada kalangan imigran China.

7) Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan

untuk mencari punca penyakit dan langkah pencegahan.

8) Lembaga Sanitary Board ditubuhkan untuk menitikberatkan kesihatan awam terutamanya di

bandar-bandar serta mengawasi kebersihan bandar di Kuala Lumpur.

9) Jabatan Kesihatan telah mengambil alih sebahagian tugas Sanitary Board dan

bertanggungjawab dalam aspek kesihatan.

17 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ¬ hal yg tidak pernah terbayangkan kini menjadi kenyataan,dengan keluarga saya untuk AKY SANTORO kami ucapkan banyak terimah kasih karna berkat BANTUAN AKY SANTORO ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari segala HUTANG HUTANG. karna nomor togel yang di berikan KY SANTORO YAITU-4D. nya BENAR BENAR TERBUKTI TEMBUS 100% DAN SAYA MEMENANGKAN.125 juta.ALLHAMDULILLAH saya bisa menutupi semua tuhang hutang saya.dan MOTOR saya yg dulunya aku gadaikan,kini sudah di tebus kembali.dan kami juga sudah membuka usaha kecil kecilan,kami tidak menduga KY SANTORO TELAH MERUBAH NASIB KAMI DALAM SEKEJAP.dan hanya AKY SANTORO Lah DUKUN TOGEL YANG PALING BERSEJARAH DI KELUARGA KAMI.ini adalah benar benar kisah nyata dari saya.dan saya tidak malu menceritakannya.semua tentang kesusahan yg perna saya jalani.karna di situlah saya mulai berfikir bahwa mungkin masih banyak saudara kami yg membutuhkan bantuan seperti saya.yang ingin seperti saya silahkan hub AKY SANTORO DI NOMOR(_0823_1294_9955_)Atau KLIK DISINI   DI JAMIN 100% TEMBUS.JIKA ANDA PENUH KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN SILAHKAN ANDA BUKTIKAN SENDIRI.DAN SAYA SANGAT YAKIN BAHWA ANGKA GHOIB YANG DI BERIKAN KY SANTORO DAPAT MERUBAH NASIB ANDA SEPERTI SAYA.SEBELUMNYA SAYA MOHON MAAF KALAU ADA PERKATAAN SAYA YANG KURANG SOPAN.TOLONG DI MAAF KAN.TERIMAH KASIH.THANK'Z ROOMX ZHOBATH.!!!

   Delete
  2. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa dulunya saya ini cuma seorang.
   penjual es kuter kelilin tiap malam. pendapatannya tidak seberapa dan.
   tidak pernah cukup dalam kebutuhan keluarga saya,, suatu hari saya dapat.
   informasi dari teman bahwa MBAH SUJARWO bisa memberikan angka ritual/goib.100% tembus.
   akhirnya saya ikuti 4D nya dan alhamdulillah memanG bener-bener terbukti tembus.
   saya sangat berterimakasih banyak kpd MBAH SUJARWO.atas bantuan MBAH saya sekarang.
   sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya bahkan saya juga sudah buka.
   usaha matrial dan butik pakaian muslim.
   Jika anda mau buktikan
   silahkan bergabun sama Mbah Sujarwo
   Di:http://sitogelsgp.blogspot.com Atau { KLIK-DISINI }
   No: tlp.0823-2424-4298
   Saya sudah buktikan benar2 tembus 3x permainan....!!!

   Delete
 2. terima kasih..halalkan...

  ReplyDelete
 3. ini mungkin banyak membantu dlam exam tq

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. Adakah Anda Memerlukan kewangan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman adalah bayaran fleksibel dan bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Kami menawarkan balasan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat amanah berlesen yang dibenarkan dan dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut Soalan dan borang permohonan pinjaman Hubungi kami melalui

  e-mail: matildablakeloanfirm@gmail.com
  Dr Matilda Blake
  Pemilik dan Pengasas
  Matilda Blake Firma Pinjaman

  ReplyDelete
 7. Adakah Anda Memerlukan kewangan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman adalah bayaran fleksibel dan bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Kami menawarkan balasan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat amanah berlesen yang dibenarkan dan dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut Soalan dan borang permohonan pinjaman Hubungi kami melalui

  e-mail: matildablakeloanfirm@gmail.com
  Dr Matilda Blake
  Pemilik dan Pengasas
  Matilda Blake Firma Pinjaman

  ReplyDelete
 8. say guna maklumat ini ye halalkan

  ReplyDelete
 9. Hello, Kawan i am Seema Ali kita semua perlu berhati-hati di sini. Tidak semua orang di sini adalah syarikat pemberi pinjaman yang sah, kebanyakan mereka adalah hanya di sini untuk menipu orang-orang miskin seperti anda dan saya.
  Kita harus cuba sebanyak untuk mengabaikan dan mengambil banyak masa dan mengenal pasti firma pinjaman undang-undang yang boleh menjadi sangat membantu kerana mereka telah dilakukan kepada saya dan keluarga saya, menjadikan kehidupan yang lebih mudah untuk kita ... Saya pernah menjadi mangsa penipuan internet yang hampir membuat saya muflis dan memeras saya tentang mu keras mendapatkan wang. Semua terima kasih kepada Tuhan untuk mengarahkan saya untuk datang dalam hubungan dengan POUNDACCESS organisasi pinjaman yang sah dan dipercayai yang mengubah cerita saya dan dipulihkan kegembiraan saya sekali lagi i mampu untuk mendapatkan RM 50,000 melalui bank electonic untuk trasfer bank yang telah dibuat mudah bagi saya untuk akses . Mereka membuat hidup saya yang berfaedah dan memberikan makna ketika saya mempunyai pinjaman saya diberi dikreditkan kepada saya. Untuk maklumat lanjut anda boleh menghubungi mereka di poundaccess@financier.com

  ReplyDelete
 10. KISAH NYATA.
  Ass.Saya IBU Yunu Sara.Dari Kota Surabaya Ingin Berbagi Cerita
  dulunya saya pengusaha sukses harta banyak dan kedudukan tinggi tapi semenjak
  saya ditipu oleh teman hampir semua aset saya habis,
  saya sempat putus asa hampir bunuh diri,tapi saya buka
  internet dan menemukan nomor Nyi Pele,saya beranikan diri untuk menghubungi beliau,saya dikasi solusi,
  awalnya saya ragu dan tidak percaya,tapi saya coba ikut ritual dari Hyi Pele alhamdulillah sekarang saya dapat modal dan mulai merintis kembali usaha saya,
  sekarang saya bisa bayar hutang2 saya di bank Mandiri dan BNI,terimah kasih Nyi,mau seperti saya silahkan hub Nyi
  Dimas di nmr 0823-9350-0556 Nyi Pele,ini nyata demi Allah kalau saya bohong,indahnya berbagi,assalamu alaikum.UNTUK INFO LEBIH JELAS KLIK DISINI

  ReplyDelete
 11. Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

  Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

  Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

  ReplyDelete
 12. Perknalkan nama...Saya muhammad asep yang kemarin OM brikan Nomer 3D,Saya asal dari medan.Kerja jadi Tkw Di Jeddah, mau mengucapkan banyak trimakasih kpd OM AGUS sdh membantu kami melalui angka KL 3D keluaran 130 allahamdulillah benar-benar meledak akhirnya dapat BLT Rp.96jt, sesuai niat kami kemarin OM, klo sdh tembus, kami mau pulan kampung buka usaha & berhenti jadi tkw, kapok om dpt siksaan trus dari madam,sekali lagi trimakasih byk OM saya tdk bakal lupa seumur hidup saya atas batuan & budi baik om terhadap kami. Bagi teman2 tki & tkw yg lagi kesusahan/ingin pulang kampung tdk ada ongkos, dan keadaannya sdh kepepet, sdh tdk ada jalan lain lg.kami temukan solusi yg tepat akuratt & trpercaya banyak yg akui ke ahliannya di internet/facebook dengan jaminan tdk bakalan kecewa,jelas trasa bedahnya dengan peramal yang lain, OM AGUS sdh membantu puluhan tki & tkw termasuk kami yg dibrikan motipasi sangat besar,demi allah ini kisah nyata kami yg tak terlupakan dalam hidup kami om sekali lagi trimakasih byk sdh membantu kami. Jika anda merasa sulit menang LOTTERY/TOTO dll. silahkan join dengan OM AGUS siapa cepat dia dapat, TERBATASI penerimaan member...!!!wajib hanya 5 member bisa diterimah dlm 1x putaran. Langsung call OM AGUS Di +6285397766615

  ReplyDelete
 13. Halo, Saya cunson hamilton Katheren, saat ini tinggal di Texas, Amerika Serikat. Saya seprated kali ini dengan tiga anak-anak dan aku terjebak dalam situasi keuangan Mei 2015 dan saya perlu untuk membiayai dan membayar tagihan saya. Saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari berbagai perusahaan pinjaman pribadi dan perusahaan tetapi tidak pernah dengan sukses, dan sebagian besar bank menolak kredit saya. Demi Allah, saya membaca sebuah artikel online dan saya memutuskan untuk mencoba, Pada awalnya saya sangat takut tapi saya mencoba memberikannya karena pada saat itu dalam hidup saya, saya tak akan kehilangan, jadi saya mengikuti arahan mereka dan melakukan aything saya diminta untuk melakukan sebelum pinjaman saya dapat diberikan, saya sangat takut pada saat itu, tapi aku bilang hari ini sebagai tuhan adalah saksi saya, saya sekarang seorang pemilik usaha kecil dan saya membayar kembali pinjaman saya di bunga yang lebih rendah dari 1,5% tanpa masalah, Percayalah dengan perusahaan ini saya jamin tidak akan menyesal, tidak ada pemeriksaan kredit, tidak ada co penandatangan dengan tingkat bunga hanya 1,5% dan pembayaran yang lebih baik rencana dan jadwal, silahkan hubungi Mr Dangote perusahaan pinjaman ( dangotegrouploandepartment@gmail.com). Dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini tapi saya sangat senang sekarang dan saya memutuskan untuk membiarkan orang tahu lebih banyak tentang dia dan Tuhan memberkati alsoi ingin lebih. Anda dapat menghubungi dia melalui email-nya.
  dangotegrouploandepartment@gmail.com dan saya juga menyadari bahwa beberapa dari Anda mungkin berpikir itu adalah stres tapi tidak, saya tidak pernah scammed $ 5.000 yang membuat saya merasa ingin menyerah tapi hari ini semua berkat Allah Mahakuasa dan Mr Dangote. jadi hubungi saya di Cunsonhamilton342@gmail.com atau hubungi saya di nomor (682) 233-0439 untuk informasi, Nikmati

  ReplyDelete