Pages

Saturday, February 20, 2010

Nota Sejarah Tingkatan 5: Bab 1

MODUL SEJARAH TINGKATAN LIMA

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

A Imperialisme Barat di Asia Tenggara

► Apakah yang dimaksudkan Imperialisme Barat?

1. Dasar sesebuah Negara meluaskan pengaruh dan wilauahnya dengan menjajah Negara
Lain.
2. Imperialisme Barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke 16.
3. Kegiatan ini didorong oleh hasrat mereka untuk menguasai politik, ekonomi dan social
Kawasan ini.

► Senaraikan Negara Imperialis Barat dan Negara Asia Tenggara yang dijajah.

Imperialis Barat Negara yang dijajah

Potugis Melaka dan Timor-timur
Sepanyol Filipina
Belanda Indonesia
Britain Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei, Burma
Peranchis Indochina
Amerika Syarikat Filipina

► Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi imperialisme Barat di Asia Tenggara.

1. Kedudukan yang strategic kerana terletak di antara China dan India menarik minat
Imperialisme Barat
2. Tanahnya yang subur sesuai untuk pelbagai jenis tanaman seperti tebu, kopi, kelapa, getah,
Kelapa sawit dan tembakau
3. Kawasan ini kaya dengan bahan mentah seperti rempah, bijih timah, kayu jati dan petroleum
4. Kepesatan sector perindustrian membolehkan pengeluaranpelbagai hasil perkilangan
besar-besaran dan memerlukan bahan mentah secara konsisten
5. Memerlukan kawasan pasaran baru untuk memasarkan hasil pengeluaran kilang.
6. Penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang banyak dan mempercepatkan
Perjalanan antara Barat dengan timur serta menjimatkan kos pengangkutan
7. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 pula telah memendekkan jarak perjalanan,
Selamat dan menjimatkan kos di antara Barat dan Timur
8. Penciptaan telegraf dapat menghubungkan antara Barat dengan Timur memberikan arahan
Kepada pegawai-pegawai di tanah jajahan dan wakil perniagaan dengan lebih cepat dan
Berkesan
9. Persaingan antara kuasa Barat menyebabkan Negara-negara di Asia Tenggara menjadi
Mangsa imperialisme kerana keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaa
10. Slogan beban orang putih sering digunakan oleh kuasa British dan Belanda dalam
Imperialisme mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun.
11. Merasakan bertanggungjawab untuk memimpin orang timur kearah kehidupan yang lebih
Sejahtera
12. Peranchis dengan slogan tugas menyebarkan tamadun di Timur melalui mubalgh kristian
Menyebarkan nagama kristian kepada penduduk tanah jajahan.